Objectiviteit

Het analyseren van huidige en toekomstige medisch specialisten is een vak op zich: het is complex en vereist kennis en ervaring. Door het gebruik van 360 graden feedbackmethoden en assessments door meerdere, getrainde en ervaren consultants en psychologen kan een objectief beeld verkregen worden van de ontwikkelmogelijkheden van de specialisten.

In het bijzonder wanneer een interne functioneringscyclus wordt gestart, kan het raadzaam zijn om een onafhankelijke, externe partij deze procedure te laten uitvoeren.

Door het gebruik van meerdere selectie- en/of analyse-instrumenten kan er een betrouwbaarder beeld geschetst worden van het functioneren van de specialist of kan er een meer valide voorspelling worden gedaan over het toekomstig functioneren. Hierdoor is de kwaliteit van de huidige of toekomstige medisch specialist hoger.

© 2001 - 2021 CMS: 123CMS.nl