1. Functieprofiel

Proces:

Om een gedegen selectie uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om eerst een duidelijk functieprofiel voor de vacature op te stellen. In het functieprofiel worden naast de vereiste medisch-inhoudelijke opleiding en ervaring ook de noodzakelijke competenties van de kandidaat vastgelegd. Daarnaast wordt er een beschrijving gegeven van de doelstellingen van het ziekenhuis en van de cultuur van de afdeling, om zo een optimale match te maken tussen de verwachtingen van de afdeling en de verwachtingen van de kandidaat. Voor een goed functieprofiel is het belangrijk dat er juiste informatie wordt verzameld over de vacature. Dit doen wij aan de hand van bestaande functiebeschrijvingen, door het interviewen van maatschapsleden en medewerkers en/of observatie op de afdeling. Het functieprofiel bevat de selectiecriteria waarop de kandidaat gevalueerd wordt in het sollicitatiegesprek en de psychologische testen, om zo te komen tot een gefundeerde beoordeling van de geschiktheid voor van de functie.
© 2001 - 2021 CMS: 123CMS.nl