3. Selecteren

Proces:

- Sollicitatiebrief/ CV
De eerste selectie van kandidaten gebeurt op basis van de schriftelijke reacties op een vacature of open sollicitatie. De nadruk wordt hierbij gelegd op de noodzakelijke opleiding(en) en ervaring. De selectieprocedure wordt met een beperkt aantal kandidaten voortgezet.

- Psychologische test
Een psychologische test is een objectieve meetmethode gericht op het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en interesses van een kandidaat. Deze aspecten bepalen voor een groot deel het gedrag van de kandidaat in uiteenlopende (werk)situaties. Persoonlijkheidskenmerken voorspellen bijvoorbeeld belangrijke vaardigheden als stressbestendigheid, loyaliteit, vermogen tot samenwerken, inlevingsvermogen en sociaal gedrag. In combinatie met de andere selectie-instrumenten kunnen de (potentiŽle) kwaliteiten en ontwikkelpunten van de kandidaat in kaart worden gebracht. Dit is niet alleen van belang bij de keuze van een kandidaat, maar ook bij een goede introductie in de nieuwe functie en bij verdere loopbaanbegeleiding. Voor een uitgebreid overzicht van de psychometrische gegevens van de verschillende tests, klik hier.

- Selectie interview
Om de betrouwbaarheid en objectiviteit van het omstreden sollicitatiegesprek te vergroten, maken wij gebruik van een gestructureerd interview. Aan de hand van het functieprofiel en de resultaten van de psychologische test wordt vooraf bepaald wat we willen weten. Bovendien worden de testresultaten gebruikt als leidraad om bijvoorbeeld specifieke situaties verder uit te vragen die relevant zijn voor het toekomstig functioneren in de betreffende functie.

- Referentiecheck
Als extra controle van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van de kandidaat voeren we een referentiecheck uit. Wij gaan dan telefonisch in gesprek met voormalige werkgevers of collegae van de kandidaat. Hierbij maken wij gebruik van een standaardvragenlijst. Nadien ontvangt u een schriftelijk verslag van dit gesprek van ons.

††††††††††
© 2001 - 2021 CMS: 123CMS.nl