4. Eindrapportage

Proces:

 
   

 
   
   
Nadat de kandidaat de volledige selectieprocedure heeft doorlopen stellen wij een geļntegreerde rapportage op, waarin de beoordelingen van alle genoemde onderdelen en consultants zijn verwerkt. Deze rapportage wordt afgesloten met een samenvatting, waarin de kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat kort zijn weergegeven. Hierbij wordt zowel ingegaan op medisch-inhoudelijke als op sociale kwaliteiten. Bovendien geven wij een advies ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie op basis waarvan u een besluit kan nemen.
Deze rapportage wordt tevens aan de kandidaat overhandigd, waardoor het een persoonlijk document wordt dat als leidraad kan dienen voor toekomstige loopbaanbegeleiding en functioneringsgesprekken.
          
   
© 2001 - 2021 CMS: 123CMS.nl